ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές

Γερανοί – Μεταφορές ΝΤΕΝΤΑΣ | Θεσσαλονίκη

Γερανοί – Μεταφορές ΝΤΕΝΤΑΣ | Θεσσαλονίκη

Η εταιρία ΝΤΕΝΤΑΣ στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών με γερανό από το 1980. Το κύριο αντικείμενό μας είναι η εκμίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων και η εκτέλεση ειδικών και εξειδικευμένων μεταφορών με γερανούς. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη διαθέτουμε υπερσύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένους χειριστές ώστε να εκτελούμε με ακρίβεια και συνέπεια τις μεταφορικές σας ανάγκες. Όλοι μας οι χειριστές διαθέτουν τα απαραίτητα από τον νόμο πιστοποιητικά και διακρίνονται για την εμπειρία και την επαγγελματική τους κατάρτιση.

Τα μηχανήματά μας (γερανοί, ανυψωτικά, κλαρκ) διαθέτουν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και είναι ασφαλισμένα και μηχανολογικά ελεγμένα προσφέροντας 100% αξιοπιστία στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Έτσι μπορούμε να αναλάβουμε ειδικές μεταφορές, τοποθέτηση μηχανημάτων, ρυμουλκήσεις, ανυψωτικές εργασίες, ακόμα και μεταφορές σκαφών σε όποιο σημείο εσείς μας υποδείξετε.

Στην εταιρεία ΝΤΕΝΤΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας και την εκτέλεση περίπλοκων εργασιών μεταφοράς, έχουμε καθιερωθεί στον κλάδο μας ως υπεύθυνος και συνεπής συνεργάτης εξυπηρετώντας όλη την Ελλάδα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Γερανοί

Ειδικές Μεταφορές

Φωτογραφίες

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας

Βασικός μας στόχος είναι η παροχή άριστων και αξιόπιστων υπηρεσιών γερανών και μεταφορών.

1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εστιάζουμε κυρίως στον κατάλληλο εξοπλισμό και στη χρήση των μεταφορών.

2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Θεωρούμε ότι αποτελεί μια συνεχή πρόκληση το να προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις, για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, πάντα με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πελάτες και οι δικές μας ικανότητες είναι η κατευθυντήρια γραμμή για ό,τι κάνουμε.

ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές.
ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν τη βάση της επιτυχίας μας.

Ζούμε από τους πελάτες μας.

 1. Ακούμε προσεκτικά και μαθαίνουμε από τα καθήκοντα που μας δίνουν οι πελάτες μας. Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις μας.
 2. Η εταιρία Γερανοί – Ντέντας παρέχει τις υπηρεσίες της με εξοπλισμό υψηλής ποιότητας (τελευταίας γενιάς).
 3. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας επίσκεψης και της δημιουργίας μελέτης γερανού (προγραμματισμός αποστολής βάσει CAD).

Δημιουργούμε πραγματική προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα των πελατών μας.

ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η καινοτομία επικεντρώνεται στους κύριους τομείς δραστηριότητάς μας.

Μαζί με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμες λύσεις.

 1. Οι λύσεις μας στον τομέα των γερανών / μεταφορικών υπηρεσιών διασφαλίζουν ότι οι παραγγελίες των πελατών μας μπορούν να μεταφερθούν, να εγκατασταθούν και να αποθηκευτούν άθικτα.
 2. Οι γερανοί μας αγοράζονται και χρησιμοποιούνται βάση διεθνών προτύπων έπειτα από έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας και από επικοινωνία με τους διεθνείς κατασκευαστές γερανών.
 3. Για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών ενδιαφερόμαστε για συνεργασίες.

Οι καινοτομίες μας είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένες στην καλύτερη εφαρμογή των γερανών μας και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας.

ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές
ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές
ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές
ΝΤΕΝΤΑΣ. Γερανοί – Μεταφορές

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μια οικογενειακή επιχείρηση με αξίες.

 1. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη της εταιρίας Γερανοί – Ντέντας ως οικογενειακής επιχείρησης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
 2. Η φιλοσοφία της οικογενειακής επιχείρησής μας προσφέρει υψηλό βαθμό ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και απαιτεί προσωπική δέσμευση, υπευθυνότητα και συνεργασία. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τη διατήρηση της επιτυχημένης παράδοσης και των ανθρώπινων δεσμών, αλλά και την ευελιξία, τις γρήγορες αποφάσεις και την ανταπόκριση στις ανάγκες.
 3. Οι επιχειρηματικές μας δράσεις λαμβάνουν υπόψη υπό την ευρύτερη έννοια την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Το ύφος μας είναι ειλικρινές, απλό και επικεντρωμένο στην εξέλιξη.
 4. Στην εταιρία Γερανοί – Ντέντας, δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας στηριζόμενοι στην υγιή σχέση που υπάρχει μεταξύ μας.
 5. Αποδοτικότητα, αξιοποίηση πόρων και δημιουργία αξίας είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της οικονομικής ισχύος της εταιρείας.