Ειδικές Μεταφορές

Βαριά και ειδικά μεταφορικά – Κάνουμε τα πράγματα εύκολα

Οργανώνουμε τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές μέχρι 50 τόνους φορτίου, καθορίζουμε τη βέλτιστη διαδρομή μεταφοράς, καταρτίζουμε σχέδια κατανομής φορτίων και υπολογίζουμε το φορτίο άξονα και φροντίζουμε να λάβουμε όλες τις απαραίτητες άδειες.Το έμπειρο προσωπικό μας εγγυάται τον εύκολο συντονισμό και την εκτέλεση όλων των αποστολών, ανεξάρτητα από το πόσο βαρύ, μακρύ, ευρύ ή υψηλό είναι τα αγαθά σας. Ο στόλος μας αποτελείται από υπερσύγχρονα ειδικά οχήματα για κάθε μεταφορά και με δικά μας οχήματα συνοδείας. Έτσι, μπορούμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι το σωστό μεταφορικό μέσο βρίσκεται στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή.

Μετακομίσεις μηχανημάτων & εταιριών – Μετεγκατάσταση μηχανημάτων

Η μετεγκατάσταση και η εισαγωγή μηχανημάτων και ολόκληρων εγκαταστάσεων παραγωγής απαιτεί πείρα και πλήρη τεχνικό εξοπλισμό. Φροντίζουμε για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση για εσάς μέχρι την θέση σε λειτουργία. Λαμβάνετε την πλήρη υπηρεσία από μία μόνο πηγή.

Γερανοί – Μεταφορές ΝΤΕΝΤΑΣ
Γερανοί – Μεταφορές ΝΤΕΝΤΑΣ
Γερανοί – Μεταφορές ΝΤΕΝΤΑΣ
Γερανοί – Μεταφορές ΝΤΕΝΤΑΣ

Μετακομίσεις – Μεταφορά Εργοστασίου

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ή / και συγκεκριμένες υπηρεσίες για την μετεγκατάσταση της εταιρείας σας. Αναλαμβάνουμε ευσυνείδητα το σχεδιασμό, την αποσυναρμολόγηση, την εφαρμογή και τη σωστή μεταφορά της τεχνολογίας και των μηχανών σας σε μια νέα θέση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Προσφέρουμε επίσης τη μεταφορά του πλήρους εξοπλισμού εργοστασίου σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας. Από τον σχεδιασμό έως την επαναλειτουργία των μηχανών σας και του εξοπλισμού σας κάθε είδους, προσφέρουμε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μας:

N

Πλήρης μηχανική, υδραυλική και ηλεκτρική αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση μηχανημάτων και μονάδων παραγωγής κάθε είδους

N

Εφαρμογή και φόρτωση μηχανής

N

Εκτέλεση εσωτερικών μεταφορών και μετακομίσεων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης σήμανσης, αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας και μεταφοράς

N

Επαναφορά στη νέα θέση, σύνδεση με όλα τα συστήματα τροφοδοσίας

N

Σήμανση εξαρτημάτων και διεπαφών, τα οποία θα τεθούν εκ νέου σε λειτουργία αργότερα